FAQ

Är Polaroid Prep kompatibelt med både Windows och Mac?

Polaroid Prep är nuvarande kompatibelt med Windows 7, 8 och 10 samt Mac OS X version 10.11 eller senare.

Jag försöker ändra mitt filament men munstycket värms inte upp för att låta det nuvarande materialet tas tillbaka.

Vänligen stäng av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren på maskinens baksida, vänta 30 sekunder och starta den sedan igen. Vänta ytterliggare 10 sekunder efter att huvudmenyn visas på LCD-skärmen innan du väljer ”Ändra filament”. Munstycket bör nu vara varmt och tillåter materialet att tas ut.

Jag försöker ändra mitt filament men munstycket varnar inte när jag försöker extrudera det nya filamentet.

Vänligen stäng av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren på maskinens baksida, vänta 30 sekunder och starta den sedan igen. Vänta ytterliggare 10 sekunder efter att huvudmenyn visas på LCD-skärmen innan du väljer ”Ändra filament”. Munstycket bör nu vara varmt och tillåta dig ladda och extrudera.

LCD-skärmen visar meddelandet ”Ingen modell har hittats” när den läser från ett SD-kort även om det finns modeller sparade på kortet.

Vänligen stäng av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren på maskinens baksida, vänta 30 sekunder och starta den sedan igen. Vänta sedan ytterliggare 10 sekunder efter att huvudmenyn visas på LCD-skärmen innan du väljer ”Skriv ut”. Modellerna bör nu visas på korrekt sätt.

Efter att ha avslutat en utskrift har jag valt ”inställningar” från huvudmenyn men skärmen laddas inte korrekt.

Vänligen stäng av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren på maskinens baksida, vänta 30 sekunder och starta den sedan igen. Vänta sedan ytterliggare 10 sekunder efter att huvudmenyn visas på LCD-skärmen innan du väljer ”Inställningar”. Skärmen för inställningar bör nu visas.

Min utskrift är färdig men plattan har inte sänkts och LCD-skärmen visar fortfarande laddningsfältet och inte ”Utskrift färdig”.

Vänligen välj ”Avbryt utskrift” och sedan ”Ja” för att bekräfta avbrottet. Detta bör sänka plattan och ställa tillbaka LCD-skärmen till huvudmenyn.

Jag har valt min modell för utskrift via LCD-skärmen men skrivaren skriver inte ut.

Vänligen stäng av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren på maskinens baksida, vänta 30 sekunder och starta den sedan igen. Vänta sedan ytterliggare 10 sekunder efter att huvudmenyn visas på LCD-skärmen innan du trycker på någon mer knapp. Välj återigen din modell och skrivaren bör nu skriva ut den.

När jag använder Windows 10 verkar vissa delar av Polaroid Prep inte visas på korrekt sätt.

Det här kan vara på grund av ett kompatabilitetsproblem med din dators grafikkort. Även om visa aspekter inte visas korrekt bör alla funktioner från Polaroid Prep fungera.

Jag använder Windows 8 och försöker spara min scen i Polaroid Prep men det fungerar inte.

Vänligen försäkra dig om att du har den sensaste versionen av Polaroid Prep genom att ansluta din skrivare till din dator och klicka på notifikationen om uppdatering av mjukvara högst upp till höger i mjukvaran. Om du har den senaste versionen installerad och fortfarande upplever det här problemet ska du kontakta Polaroid genom att skicka in ett formulär på www.polaroid3d.com/contact och välja teknisk support i ämnesfältet.

Jag trycker på ”filament” i Polaroid Prep men den visar endast ”Patron hittas inte” trots att det finns en installerad.

Vänligen ta ut din patron, vänta 5 sekunder och sätt sedan tillbaka den. Meddelandet ”Ny patron” ska visas på LCD-skärmen, tryck sedan ”OK”. Genom att klicka på ”filament” i Polaroid Prep bör nu korrekt information visas.

Jag har ställt in min modell till att skriva ut i mitten av plattan via Polaroid Prep men den skriver istället ut lite åt sidan.

Du kan ibland märka att din modell skriver ut omkring 15mm från sidan av centrum. Det här är normalt och hindrar dig inte från att skriva ut en modell av maximal storlek på 250mm (w) x 150mm (d).

Jag skriver ut med trä men kan inte ändra mina inställningar för lagerhöjd eller hastighet i Polaroid Prep.

Eftersom trä är ett specialistmaterial har lagerhöjd och hastighet redan ställts in till dess optimala värden för att utskrift av högsta kvalitet i trä. Alla andra avancerade inställningar kan fortfarande ändras.

Om denna FAQ inte har svarat på din fråga ska du kontakta www.polaroid3d.com/contact.