Hur man köper

Polaroid 3D ger flera olika sätt för dig att köpa produkterna du behöver.

ModelSmart 250S Printer och förbruksvaror

3D Pen och förbruksvaror

Ploroid Precise