Support – Polaroid Play 3D Pen

Tutorial Videos

Komma igång
Justera hastighetsinställningar
Manuell / Auto Extrusion
Använda pennan på olika ytor
Ritning på Polaroid Play Trace App Skärmskydd
Ritning runt hörnen
Ritning enkla avsnitt snabbare
Fyllningsområden av din modell
Montera delar för att skapa din modell
Ritning vertikalt
Gratis ritning
Ändra filamentfärgen
Automatisk stängning
Så här använder du din Polaroid Play 3D Pen
Om ovanstående FAQ har inte löst din fråga, vänligen kontakta www.polaroid3d.com/contact.

User Guide