Tutorial Videos

Polaroid Play 3D Pen

Getting Started
Adjusting Speed Settings
Manual / Auto Extrusion
Using The Pen On Various Surfaces
Drawing Onto The Polaroid Play Trace App Screen Protector
Drawing Around Corners
Drawing Simple Sections Faster
Filling Areas Of Your Model
Assembling Parts To Create Your Model
Drawing Vertically
Free Drawing
Changing The Filament Colour
Automatically Shutting Down
How To Use Your Polaroid Play 3D Pen

Polaroid ModelSmart 250S

Inställningar för din Polaroid 3D-skrivare.
Installering av en patron med filament.
Tillämpa Z-axisblad före utskrift.
Tömma ett blockerat munstycke.
Tömma ett blockerat munstycke med en nål.
Ta bort blockering i ett filament.
Skriva ut med en rand för att undvika omslagning.
Förbereda och ändra din scen.
Skriva ut och använda anvancerade inställningar.
Skriva ut med eller utan stödstruktur.
Skriva ut i flera färger.
Rengöra munstycket med ett kraftigt drag.